ВМРО-Петрич поискаха оставката на гл. арх В. Митрев след случая „Рупите „! Каква ще бъде реакцията на кмета Д. Бръчков и ще се подчинили на искането на войводите?!

Войводите от Петрич пуснаха декларация до медиите и Общинска администрация-Петрич, в която категорично заявяват, че искат кмета Д. Бръчков да освободи гл. архитект Владимир Митрев. Ето какво сочат в декларацията от ВМРО Петрич, без намеса:

Уважаеми жители на община Петрич,

През последните няколко дни станахме свидетели на скандала със строителството в местността Рупите. На този фон отново пред цялата общественост на преден план излезе въпросът: чии интереси обслужва главният архитект на Общината Владимир Митрев – обществените, или нечии частни интереси? От самото начало на мандата кметът Димитър Бръчков не обръща внимание и не решава един от основните проблеми в екипа му – Владимир Митрев.

Многобройни са жалбите на граждани по повод поведението на главния архитект: ограничаване на правата на хората да получават информация по преписки в Общинска администрация; бавене и не взимане на отношение по жалби; вместо адекватно решаване на проблемите на хората – обиждане на граждани; пораждащи редица съмнения и въпроси процедури по одобряване на проекти; масово бавене на проекти,съобщава struma.com.

Владимир Митрев прилага схемата „двойно проектиране“. При вече съществуващи проекти той проектира втори път. Така за проектирането на един обект се плаща двойно. Парите за двойното проектиране са от джоба на петричани. По този начин се източва сериозен обществен ресурс. Ето примери: при съществуващ проект за новоизградения пазар е направен втори. При вече съществуващ проект за парка отново е направен втори проект. И в момента въпреки съществуващ проект се прави втори. Главният архитект прилага и друг „стил“ – първо проектира, после одобрява собствените си проекти.

При спряното строителство в местността Рупите се касае за един комплекс, обслужван от един паркинг, и общи пречиствателни съоръжения. Подчертаваме: касае се за комплекс, който се разпространява върху три парцела, а не става дума за къща за гости. Но в драстично нарушение на изискванията на РИОСВ главният архитект Владимир Митрев вместо едно общо, е издал няколко отделни разрешения за строеж. Така изкуствено е намалил категорията на обекта, който по този начин вече подлежи на оценка от ръководения от архитекта Общински експертен съвет, а не от РИОСВ. Заобикаляйки изискванията за комплексност, главният архитект издава няколко строителни разрешения за отделни обекти с по-ниска категория. Така собственикът на обекта ще плати по-ниски такси, отколкото ако е било издадено разрешение за строеж на комплекс. Грижата за личния интерес на инвеститора на строежа е била основна за главния архитект. В следствие на това няма реална оценка от страна на РИОСВ, и не се знае каква вреда ще окаже този обект върху околната среда, което би трябвало да бъде основна грижа на Митрев. Никой не уведомява обществеността, че става дума за триетажни сгради: на първи етап се изграждат първи и втори етажи, а на втория етап – третите етажи.

Познайте коя фирма е проектант на това строителство? Познайте коя фирма в момента проектира 95% от обектите в община Петрич? Познайте в коя фирма е работил Владимир Митрев преди време?

Това е фирмата „НИЯ ДИЗАЙН“. Тогава в чий интерес работи главният архитект – отговора оставаме на вас, уважаеми жители на община Петрич.

И въпреки че строителството на обекта бе спряно, главният архитект продължава да адвокатства на бизнес семейството, което е инвеститор на строежа.

Срещу главния архитект на Община Петрич има натрупано огромно обществено недоволство. Главният архитект Митрев е главен проблем за кмета Димитър Бръчков.

Господин кмете, освободете се от главния архитект Владимир Митрев!

Призоваваме Ви – поискайте оставката на главния архитект на Община Петрич! Като негов работодател Вие притежавате всички правомощия за това.

Ако господин кметът не вземе мерки за освобождаването от поста на главния архитект Владимир Митрев, се налага всички ние да си направим други изводи.

Общинско ръководство на ПП ВМРО – гр. Петрич

Ще изпълни ли кметът Бръчков искането на войводите?!, това е въпросът. Архитектът бе част от екипа на градоначалника и до момента защитаваше успешно интересите на общинска администрация. Има ли някаква вина Митрев за случилото се в м. Рупите и той ли ще бъде жертвата на нечии гаф, предстои да видим и коментираме по-късно. Вярно ли е, че Митрев си навлече гнева на хора, чийто интереси отказа да обслужи. Очаквайте в Struma. com