Начало Новините днес Обявиха бедствено положение в област Пловдив заради Чая

Обявиха бедствено положение в област Пловдив заради Чая

Обявиха бедствено положение в област Пловдив заради Чая

 

Със заповед на областния управител беше обявено бедствено положение на територията на Област Пловдив за седемдневен срок, считано от 16.00 часа на 02.08.2018 г.

Бедственото положение беше обявено на извънредно заседание на Щаба за защита при бедствия, на което присъстваха експерти от Областна администрация – Пловдив, кметове и представители на общините Куклен, Родопи и Садово, представители на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив, Областна дирекция на МВР и други институции. Заседанието беше водено от заместник областния управител г-жа Евелина Апостолова.

Причината за обявеното бедствено положение е приливането на участък от река Чая на територията на община Садово – землища на гр. Садово и с. Катуница, община Родопи, землище на с. Ягодово, пропадане на пътя за с. Добралък в община Куклен и активизиране на свлачища по пътя Асеновград – Смолян.

Във връзка с обявеното бедствено положение се въвежда в действие Областния план за защита при бедствия в частта му „План за защита при наводнения“.

Причината за възникналата бедствена ситуация са проливните дъждове, които повишават водосбора на р. Чая. Дигата в района на с. Катуница е строена през 50-те години на миналия век и част от нея е компрометирана, а водните количества, които са се изсипали в реката през последното денонощие са довели до нейното преливане.

От „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица заявиха, че в момента тежка техника работи на дигата и я насипва с едроломен камък. Целта е незабавно възстановяване на застрашеното защитно съоръжение. Цялостно решение на проблема в дългосрочен план е изграждането на нова дига.

На 4 км. от с. Добрълък пътят е пропаднал и достъпът до селото е силно затруднен, но няма засегнати къщи и бедстващи хора. Няколко квартала на селото са непроходими. В момента се обрушва ската, за да бъде разчистен пътя. Възстановено е и електрозахранването.

Кметовете на застрашените общините от областта трябва да започнат незабавно провеждане на планираните дейности за защита живота и здравето на населението и опазването на околната среда, да организират непрекъснато наблюдение на нивата на реките и потенциално опасните язовири на територията на областта, както и на активизираните свлачища.

error: Content is protected !!