ЗА ПЪРВИ ПЪТ В САНДАНСКИ! Подземни контейнери за смет!

Нова практика – подземни контейнери за смет започва да въвежда пробно в град Сандански.

Планира се два от първите подобни съдове с вместимост 1,5 куб. м. да се монтират по главната улица „Македония“ и още 10 с вместимост 4 куб. м. /приблизително около 4 контейнера за боклук тип „бобър“/ да се монтират в централната градска част.

Новите подземни контейнери ще се намират под земя, където на дълбочина до 2,5 м. се съхраняват отпадъците, а над земята се намира само приемното устройство.

Предимствата на модерните подземни контейнери са:

Липса на миризми /плътно затваряне с гумени уплътнители/;

Температурата под земята е по-ниска от тази на повърхността /през лятото/ и постоянна, което гарантира по-бавното загниване на отпадъците;

Няма достъп до отпадъците на животни и атмосферни влияния, както и неоторизирани лица;

Събиране на голямо количество отпадъци на малка площ – 1 към 4 /един подземен съд събира 4 контейнера тип “бобър“/.

Подобряване хигиената около контейнерите;

Всички течности се събират /няма изтичания/ от сметоизвозващата фирма;

Ниски експлоатационни разходи;

Лесно и бързо обслужване, и поддържане;

Амбицията на ръководството на Община Сандански е да монтира още такива съоръжения за смет при положение, че се приемат от жителите и гостите на община Сандански положително.