Шофьор отърва акт за 2000 лева заради катаджийска грешка

Шофьор отърва глоба от 2 хиляди лева и отнемане на книжка за две години заради грешка във връчения му акт и наказателното постановление. Преди седмица пловдивчанинът бе освободен от наказанието си след решение на Районен съд – Пловдив.

Всичко започнало след рутинна проверка в село Стряма, припомня TrafficNews. Патрул на районното управление спрял за проверка лек автомобил Fiat. След проверка на документите водачът бил поканен да му бъде направен тест за алкохол. Дрегерът показал три нули. Униформените се усъмнили в поведението на мъжа и решили да го изпробват и за наркотици. Шофьорът обаче отказал.

Наложило се да бъде написан акт, като в закона е предвидено, че при отказ да бъде изпробван водач за алкохол или наркотици, му се съставя акт за 2000 лева, а книжката му се отнема за 24 месеца. На водачът не бил издаден и талон за медицинско изследване, като в акта било посочено, че същият отказва да му бъде издаден такъв.

След време шофьорът получил наказателното постановление, което атакувал в съда. В жалбата си той посочил, че са допуснати нарушения в процедурата, както че и часа на проверката не съответства в акта.

След заседание на магистратите било установено, че наистина са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство.

Съгласно чл.6, ал.8 от приложимата наредба отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел. В конкретния случай такъв талон въобще не е бил издаван, като отказът на проверяваното лице да му бъде издаден талон за медицинско изследване не е обвързващ за проверяващите органи, които са били длъжни да съставят такъв.

Като не са го сторили, не са спазили установената процедура за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, а с това са допуснали и съществено процесуално нарушение, което е довело до ограничаване правата на проверяваното лице.

С оглед не издаването на талон за медицинско изследване не може да се твърди и че лицето не е изпълнило предписание за химико-токсикологично лабораторно изследване, доколкото такова предписание въобще не му е било давано.

Поради тези причина шофьорът остава с книжка, а глобата – отменена.