Поверия привличат парите в дома

От най-древни времена хората вярват в различни суеверия, свързани с парите. Дори днешните социологически проучвания доказват, че парите управляват света, оставяйки ценности като любов и семейство на по-задни позиции.

Когато вземете пари, те трябва да престоят едно денонощие в дома ви, преди да започнете да ги харчите. Така спечеленото ще се трупа в дома ви. Когато намерите монета, това се счита на късмет. Разбира се, тази монета не трябва да се харчи, за да не си отиде и късметът заедно с нея. Пазете я, за да привлича още пари. Добре е да се пази в джоб или портмоне, за да привлича към себе си още

Друго суеверие е да носите със себе си винаги монета, наречена за късметлийска, и никога да не я харчите.

Финансов късмет носи и чисто нова банкнота, която стои винаги в портфейла. Важно е по себе си тя да няма никакви гънки. В понеделник не се плащат нито сметки, нито се дават пари за покупки на големи неща. Смята се, че дадените в понеделник пари спират притока на други към дома. Не трябва да допускате в дома ви да капе кранът на чешмата – с капките ще изтекат и парите ви.

Не трябва да свирите с уста в помещението и не бива да събирате трохите от масата с ръка, защото е на бедност.

retro.bg