От Чехия долетя грандиозна новина за продажбата на ЧЕЗ и Гинка Върбакова

Според чешкото издание „Лидове новини“ енергийната компания ЧЕЗ работи по осъществяване на сделката за продажба на своите активи в България на дружеството „Инерком“. Главният редактор на чешкото издание Веселин Вачков посочи, че в края на ноември предстоят събрания на българските дружества, на които може да бъдат сменени Надзорният съвет и одитът на компаниите.

„Вариант, който би означавал, че фирмите на госпожа Гинка Върбакова и представители на нейни фирми, ще влязат в Надзорния съвет и в одита на българските фирми на ЧЕЗ. Условието е преди всичко да бъде приключена сделката, тоест да бъдат преведени парите“, поясни Вачков, цитиран от БНР.

„Освен това, както знаем, има още едно препятствие, а то е отрицателното мнение на българската комисия по конкуренцията, но във всеки случай ЧЕЗ, поне засега, прави всички стъпки, за да може да има такава сделка“, посочи Веселин Вачков, като уточни, че условието за това е дотогава да бъде приключена сделката, което означава превеждане на парите.

Друго препятствие е отрицателното мнение на българската комисия по конкуренцията за тази сделка.

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че при тях са постъпили уведомления за общи събрания на две от дружествата в групата ЧЕЗ България – „ЧЕЗ Електро“ и „ЧЕЗ Разпределение“. В предварителния дневен ред е решение да бъде назначен регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет за 2018-а година. Включена е и точка „Разни“.