Отрицателният резус фактор – Деца на боговете или потомци на извънземна раса? Невъзможно е да се клонират!

 

 

Известно е, че броят на хората с Rh отрицателна кръв (Rh) е 15% от общия брой на населението на Земята. Има много предположения за това кои са тези хора.

Някои теолози са убедени, че отрицателният Rh фактор е знак за техния „Божествен“ произход.

Нека да разберем откъде се е появила крадено от непозснатоакрадено от непозанато тази особеност и кои са тези хора.

Rh е открит сравнително скоро, през 1940 година. Оттогава този фактор постоянно се изучава от експертите. И учените са направили някои много интересни заключения относно този фактор.

Първо, както считат учените, човекът е произлязъл от маймуната, но пък всички примати са Rh положителни. крадкено от непознатоскрадетно от непознато Тогава откъде се появил отрицателният?

Проведени са и изследвания  у кои народи по-често, като процент, се срещат отрицателният.

Изводите вкарват учените в още по-неразбираема ситуация. Голям процент от „отрицателните“ има сред народ, за чийто точен произход нищо не се знае – испанските баски. Още повече има само между евреите и крадено от наепознатосктрадено от непознато самаряните.

„Отрицателните“ хора в по-голямата си част имат висок коефициент на интелигентност. Сред тях се срещат всякакви мистични личности, медиуми и екстрасензи.

Някои свързват произхода на Rh със сливането на хора и извънземни същества. Това, че ТЕ са били на нашата планета, някои считат за доказано.

Експертите казват, че е краадено от непознатоскарадено от непознато невъзможно да се клонират такива хора.

Нивото на „отрицателните“ остава непроменено досега. Проучванията показват, че мутацията е настъпила преди около 35 хиляди години