Преди 27 години тя осинови момче, което никой не искаше! Днес той ú направи подарък, който спаси нейния живот!

 

 

Преди 27 години американката  Ингеборг Макинтош полага много усилия за осиновяване на дете. Името на детето е Джордан, който е в приют от много ранна възраст.

В продължение на почти 4 години жената прави всичко възможно, за да ú бъде позволено да го осинови. Проблемът е бил в това, че биологичната майка на Джордан е искала той да бъде осиновен от афро-американско или смесено семейство.

Именно поради различната раса съдът и социалните работници не смятали, че жената е подходяща за детето.

Но Макинтош не се отказва.

Тя се бори дълго и упорито за Джордан, знаейки, че той принадлежи на нея.

След четири години борба за детето осиновяването приключва и Джордан официално стана син на Макинтош.

Едва след като не е успяла да намери подходящи родители, Джордан най-накрая е даден за осиновяване на Ингеборг. Тя е осъзнала, че това дете трябва да бъде част от семейството ú, в момента когато за първи път го е взела на ръце.

Джордан вече е възрастен и той признава, че Ингеборг Макинтош му е дала възможно най-добрия и най-любящ живот. Той е изключително благодарен на осиновителката си.

Години по-късно на Ингеборг е поставена тежката диагноза поликистозна бъбречна болест и е необходима животоспасяваща бъбречна трансплантация.

 

Бъбречната трансплантация е животоспасяваща хирургическа операция по присаждане на бъбрек в пациенти в терминален стадий на бъбречно заболяване. Присаденият здрав бъбрек изцяло поема функцията на двата болни бъбрека на пациента. Донори за бъбречна трансплантация могат да са живи хора в родствена връзка с реципиента или извън семейството.

Преди да се пристъпи към трансплантация на бъбрек, е необходимо да се направят редица кръвни изследвания, които определят степента на съвместимост между донора и реципиента. Колкото по-висока е тази съвместимост, толкова по-лека е последващата реакция на организма да отхвърли трансплантирания орган.

Тайно, без да ú казва нейният осиновен син взима решение да стане донор. подлагат го на тестове, за да се разбере дали бъбрекът му е подходящ. Оказа се, че се показателите съвпадат и той може да участва в транслантацията.

Без да се замисля, Джордан се съгласява на операцията, за да помогне на жената, която е направила толкова много за него.

Говорейки за нея, той обяснява със сълзи в очите си колко много й е благодарен за факта, че го е осиновила, отгледала с много любов и възпитала. Момчето осъзнава, че тя отдавна се е борила за него и е направила много за него и сега иска да отговори със същата загриженост.

Според него това е най-малкото, което той може да направи за една майка, за да покаже колко много я оценява и обича. Ингеборг разбира, че синът й е решил да стане донор, малко преди операцията. Тя му казва: „Моля те, помисли си, все още можеш да откажеш“. На което Джордан отговорил: „Не, мамо, искам да направя това за теб.“ Операцията минава много добре и Макинтош и синът й излязоха от операционната здрави и щастливи. Джордан споделя: „Това не беше непременно подарък за Деня на майките, но това беше най-добрият подарък, който успях да дам на майка си.“ Днес Ингеборг може да каже само едно нещо: „Не можех дори да мечтая за по-добър син.“