Важно за всички! Погребенията вече по нови правила, ще плащаме такса и за…

 

 

 

В общинските гробища се погребват покойници, които имат постоянен адрес в съответната община или регистрация по настоящ адрес там през последните 5 години от живота си.

Това се предвижда в проектозакона за гробищните паркове, който предстои да бъде обсъден в комисиите на Народното събрание. Подобни изисквания в момента фигурират в наредбите на отделни общини, но липсва единен текст, който да регламентира на национално ниво погребалната дейност, пише „Телеграф“.

Законопроектът е изготвен от Сдружението на общините в България е ще бъде разгледан от депутатите. Има възможност при обсъжданията изискването за 5 години настоящ адрес да бъде намалено на по-кратък срок. Освен това се допуска погребение в друга община, различна от местожителството на покойника, ако някой от наследниците му е регистриран, че живее там в последните 5 години.

Законопроектът предвижда да се заплаща и такса за благоустрояване на гробището от наследниците на погребаните. Размерът ще е различен за различните гробищни паркове и ще се определя от общинския съвет в съответното населено място. Освен това наследниците могат да делегират на ръководството на гробищния парк поддръжката на гроба на техния близък. Това ще става срещу определено заплащане.

Предвиждат се и санкции за погребални фирми, работещи нелегално. Те трябва да бъдат вписани в регистър към общината, за да могат да извършват дейността си. Ако не са, глобата е до 3000 лева. До 300 лева санкция пък е предвидена за залепяне на некролози на нерегламентирани места. В момента това е масова практика, като траурни съобщения редовно се поставят по фасади на сгради, врати и дори дървета.