6000 чиновници в пенсия, а работят!? Администрацията ни могъща – 140 хиляди

 

 

Общо 6382 от чиновниците в държавната администрация са пенсионери или са придобили право на пенсия, но продължават да работят. 5629 от тях са се пенсионирали и след това отново са били назначени в длъжност.

В края на 2018 г. Министерството на финансите предложи текст в Закона за бюджета за 2019 година, който предвижда да отпадне възможността да се назначават пенсионери за чиновници. Тогава стана ясно, че към онзи момент хората, които взимат едновременно заплата и пенсия, намаляват драстично.

Преобладаващата част от чиновниците са на възраст между 30 и 59 години, като младежите са едва 10 000, а служителите над 60 години са над 9700, информира доклад на МС. В тази връзка вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че 1 600 щатни бройки ще бъдат съкратени. До това решение се стигна, след като Дончев изпрати писмо до всички министри, с което поиска те сами да определят броя на съкращенията. Най-много съкращения на чиновници ще има в министерствата на земеделието и храните, на икономиката и на вътрешните работи. От икономическото министерство разясниха, че администрацията им е 1890 щатни бройки, което било малко в сравнение с други ведомства.

Съкращенията няма да костват допълнителен ресурс и ще са в рамките на разходите за персонал по бюджетите на ведомствата за 2019 година, поясняват от „Дондуков“ 1.

Към момента щатните бройки в администрацията са близо 140 000, като незаетите места в нея били 8405. През 2017 г. празните места са близо 10 800.

През 2018 г. администрацията се увеличила с 1645 бройки, като 921 от тях трябвало да бъдат наети заради новото звено към АПИ, отговарящо тол системата, а 724 заради Националния институт по метеорология, преминал от БАН към МОН.

Между 250-300 служители в администрацията на МВР също ще бъдат съкратени догодина, защото вече са пенсионери и получават пенсия и заплата в едно. От енергийното министерство пък планират редуцирането на едва 7 щатни бройки. Във външното министерство пък ще бъдат съкратени 38 щата.