ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА КАРМАТА ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО

 

 

Учението на Петър Дънов е наречено дъновизъм. Той създава Всемирното бяло братство. Дъновизмът съчетава в себе си белези на християнството и на мистични източни религии.

В основата на дъновисткото учение стои вярването в прераждането. Дънов дори е вярвал, че в него се е преродил самият дух на Исус, който се преражда в различни хора в период през 2000 години, за може да подготви съзнанието на хората за новата шеста раса. Според Петър Дънов пред човечеството стои преминаването през 6 етапа на развитие, а всеки етап създава цивилизации, които съществуват паралелно. От тези цивилизации обаче, само една ще успее да положи устоите на следващата група. За Учителят следващото стъпало е отредено за християнството. Именно затова неговото учение е и толкова популярно сред християните.

Според Дънов в Рила има силен източник на космическа енергия и затова до ден днешен там се провеждат ежегодните събори на последователите.

Учението казва, че прераждането на душата е необходимо за нейното израстване и еволюция, защото само по този начин разумното човешко същество придобива опитът, който е нужен и развива необходимите знания и умения. Това е важно, защото така човек ще се научи да живее според божиите закони. Дънов казва, че да се преродиш всъщност означава да се захванеш отново за работата, която си напуснал. Това е пътя по който рано или късно ще бъде достигната крайната цел на човешкото съществуване, а именно сливането с Абсолюта и връщането към изходната точка да духовното развитие, но вече след възможно най-високия завой на спиралата. Учителят допълва, че човекът съществува не само тук на земята и не само в Слънчевата система. Хората населяват цялата звездна вселена, всичките планети и слънца, а много от човешките същества по другите вселени са далеч по-напреднали от нас.

Дънов вярва, че най-голямата човешка ценност е единния живот. Човек сам гради своето щастие или обратно – нещастие. Хората са подвластни на закона на прераждането, вървейки от един към друг живот към съвършенството. Смисълът на живота на човек, който минава през различните превъплъщения е реализирането на висш разум, развитието на способности на друго ниво, освобождаването от ограниченията на нисшата форма на съществуване.