КОЯ Е БИЛА ЛИЛИТ И ЗАЩО Е ИЗТРИТА ОТ БИБЛИЯТА?

Лилит е може би една от най-загадъчните библейски фигури, като са останали доста оскъдни части за нейното описание. Старият завет упорито се опитва се да заличи първата жена до Адам, която се появява преди Ева, но е изгонена от Райската градина, защото отказала да се подчинява на първия мъж.

Лилит е искала да бъде равноправна на Адам, а не той да доминира. Затова го напуснала, а Бог създал Ева, която да се покорява на Адам.

Макар че тази част от Библията е заличена, в еврейския фолклор и някои от текстовете на Кабала се описва съдбата на първата жена, който се опълчва срещу разпоредбите на Бог.

ОСОБНЯЦИТЕ ОТ ЦИРКА, КОИТО НАИСТИНА СА СЪЩЕСТВУВАЛИ

Според легендите Лилит се въплътила в образа на змията и съблазнила Ева от дървото на познанието, за да докаже, че и кротката жена на Адам не е съвършена.

В митологията на някои народи се твърди, че след като е изгонена от Рая, Лилит се превръща във вампир и започва да яде новородени деца. Има описания на демона Лилит в митологиите на персийците, индийците, гърците, арабите и вавилонците.

В средновековна Европа тя е описвана като съпруга на Луцифер, с когото мамят хората да се поддадат на греховното.

С разпространението на християнството и легендите за Лилит се разпространява и страха на мъжа от независимата жена, която иска да има равни права с него. Именно образът на първата жена до Адам става израз на вековния мъжки страх от изплъзната се от контрола му жена.

Лилит и Ева са разглеждани като два противоположни образа на жената. Едната е свободолюбива, равна по сила и интелект на мъжа и бунтуващата се срещу стандартите, а другата е зависима и желаеща да служи на мъжа, който приема за по-върховен.

НАЙ-ШОКИРАЩИТЕ ХОРА НА ПЛАНЕТАТА

Тъй като Лилит е сочена като виновник за първородния грях, тя е представяна в различни текстове като демон, който омагьосва хората и ги кара да губят разсъдъка си.

Но не по същия начин се гледа на нея в изкуството. Освен като символ на тъмните ни страсти Лилит е описвана и като първия човек, разбунтувал се срещу липсата на свобода и уважение. Тя е умна и целеустремена, като отказва да се потисне и да се примири с предварително зададената ѝ роля.

Лилит не само съблазнява, а според редица поети и художници е и израз на творческия дух, който не признава ограниченията, а е готова да гледа на света нестандартно и да израства.