ДИСКЪТ ОТ ФЕСТОС – НЕРАЗГАДАНОТО ПОСЛАНИЕ

Един ден през юли 1908 г. италианският археолог Луиджи Бернир извършвал разкопки в останките на двореца във Фестос. Готвил се да приключи работния ден, когато един работник му казал, че е открил нещо невероятно – мистериозно послание… Когато италианецът видял за какво става дума, той останал безмълвен… това било хилядолетно послание. Дискът на Фестос.

Оттогава няколко експерти и аматьори са се опитвали да „превеждат“ знаците твърдейки, че са молитва, договор, религиозен календар и дори запис на флотата, която минойците имали в Егейско море.

Дискът от Фестос е предизвикателство към разсъжденията – неразрешен кодекс, който ще предложи на всеки, който е в състояние да го дешифрира, несравнимо знание за един от най-митичните периоди в историята на Гърция: Минойският период… или дори вероятността дискът да не е от минойски произход, такава е загадката, която древният артефакт ни представя. Заедно с Розетския камък и Механизма Антикитера, Дискът от Фестос е част от Пантеона на великите загадки на Античността.

Дискът на Фестос е любопитно археологическо откритие от края на бронзовата епоха. Той е бил открит на 15 юли 1908 г. от италианския археолог Луиджи Перние в разкопките на минойски дворец във Фестос, близо до Агиа Триада, в южната част на Крит. Целта на ползването му и мястото, където е направен, все още не са определени, което прави този обект един от най-известните тайнствени артефакти за археологията. В момента се намира в музея на Ираклион в Крит (Гърция).

Някои археолози предполагат, че писането на диска на Фестос е Минойско, но то не е нито линейно А, нито линейно Б. Приблизително 10 знака на диска са подобни от знаците на линейното писане. По тази причина други специалисти приписват на диска не-критски произход. Например, според „протойонийската теория“, дискът е дело на хора от цикладската цивилизация.

Едно от нещата, които правят Дискът от Фестос уникално произведение, е фактът, че символите, които се появяват на диска, не са рисунки, а импресии, направени с някакъв вид печат или печат, а с какви практически цели не можем да кажем, но знаем, че е от първите печатни документи в историята.

През 20-ти век има многобройни опити да се дешифрира съдържанието на диска, в който могат да се видят 61 думи, 30 от едната страна и 31 от другата, в спирална печатна последователност, чието значение и до днес е неизвестно.

Разгледани са всякакви хипотези за съдържанието му, от религиозните прерогативи до инвентар на войниците, през епичните приказки и всякакви други теории, както и разбира се, мненията на някои археолози, свързващи диска с извънземни или с фундаменталните митове за доста странни и непознати на човечеството култури.