Който учил-учил: Забраняват откриването на нови университети у нас

Откриването на нови частни и държавни университети да бъде временно забранено. Това предлага Министерството на образованието и науката чрез промени в Закона за висшето образование.

Мораториумът ще важи и за факултети, департаменти и филиали на държавните висши училища. Той ще е в сила до приемането на документ, който да определя къде в страната какви университети може да има и обучение по какви специалности трябва да предлагат тези училища.

Идеята е така да се преодолее свръхпредлагането на кадри, от които икономиката няма нужда, за сметка на такива, за които има голямо търсене, но пък липсват специалисти.

Проектът предвижда картата да е готова до една година след влизането в сила на предложените сега промени. Тя трябва да бъде разработена от МОН и да се приеме от парламента.

Мораториумът идва, след като в последните месеци беше разрешено откриването на нов факултет – медицински, в Бургаския университет, както и на филиал на Националната художествена академия в същия град. За да влезе в сила забраната за нови висши училища, тя трябва да бъде одобрена и от Народното събрание.

Образователният министър Красимир Вълчев от доста време говори за мораториум върху откриването на нови висши училища, филиали и звена, като обхваща и несвойствени за даден университет специалности. Това обаче не е включено в официално публикуваните текстове.

В мотивите към законопроекта се посочва, че се налага въвеждането на ред в откриването на нови висши училища и техните звена, тъй като „през последните години в резултат на масовизацията на висшето образование мрежата от висши училища значително се разрасна“.

За да се насочи търсенето на кандидат-студентите към специалности, които държавата определя като важни, се предлага обучението в тях да е безплатно, ако е в държавен университет. Таксите на практика ще се поемат от държавата през субсидията за висшите училища.

Броят на първокурсниците в частните университети вече да не се утвърждава от Министерския съвет, предлага още образователното министерство. В момента правителството гласува приема както в държавните, така и в частните висши училища. Обикновено бройките за частните са такива, каквито ги предлагат техните ръководства.

Преди няколко месеца Красимир Вълчев настоя да се определи таван за местата в първи курс в частните университети, тъй като голяма част от тях остават незапълнени. В предложените за обсъждане текстове обаче се дава пълна свобода на тези висши училища да определят броя на първокурсниците.

Очаквано законопроектът предлага и ректорите на държавните университети да сключват договор за управление с министъра на образованието. С него ръководителят на университета се задължава да следва политиката за развитие на висшето училище. Тя пък се определя от ректора, но се утвърждава от министъра.

Ректорът ще е задължен да комуникира с министъра всички текущи проблеми на висшето училище и какво се прави за решаването им. Ръководителят на висшето училище трябва да се отчита пред министъра за резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище и за финансовото му състояние.

От закона обаче не става ясно дали за ректора би имало някакви последствия, ако не спазва договора си за управление.