Какво да правим с вещите на починалия след смъртта, за да се предпазим от лошата енергия

След смъртта човек остават много предмети, които той е придобивал през целия си живот. Близките решават какво да правят с вещите на починалия.

Някои не могат да приемат загубата на любим човек и запазват нещата за себе си, други, напротив, искат да забравят по-бързо и ги дават на някого другиго. Има някои правила, които вярващите трябва да спазват.

ангелска душа

Какво не бива да се прави?

Строго е забранено да се продават вещите на починалия, ако те не са недвижими имоти. Продажбата на личните вещи на починалия е не само религиозен, но и етичен въпрос. Ако роднина реши да продаде вещите на починалия, той скоро може да бъде засегнат от ужасно заболяване. Има и друго правило – не можете да давате вещи само на един човек. Ако ще раздавате предмети, оставени ви от починал човек, трябва да ги дадете на няколко души или семейства.

Предметите не трябва да се предават на по-малки братя и сестри. Смята се, че това може да им създаде проблеми.

порцеланов ангел

Къде да дадете останалите от починалия предмети?

Църквата казва, че вещите на починалия могат да бъдат подарявани. Предмети в добро състояние могат да се предлагат на приятели и познати. Освен това има различни благотворителни организации, които биха приели неща за бедните. Някои предмети могат да бъдат дарени и на църквата.

Много стари и неизползваеми предмети могат да бъдат изгаряни или изхвърляни. Ако вещите вече не са подходящи за употреба, не ги съхранявайте. Част от парите също трябва да бъдат дарени за благотворителност.

Колко време след смъртта могат да се даряват вещите?

Няма еднозначен отговор на въпроса кога могат да се раздават предмети на починалия. Някои християни казват, че това трябва да се направи 40 дни след смъртта, други смятат, че това е редно да се прави дори по-късно.

В първия случай се смята, че всички хора, които са получили вещите на починалия, ще се молят за него, ще го помнят и ще му благодарят. Добрите мисли за починалия ще бъдат много полезни за душата му. Хората вярват, че колкото повече дават на нуждаещите се, толкова по-милостив ще бъде Бог към техните починали близки.

ангел

Има и друго поверие. То се отнася до хора, които са починали в резултат на насилие. Вещите на такива хора имат отрицателна енергия. Освен това душата на починалия е много близо до роднините си в продължение на 40 дни, така че той може да се ядоса на близките си и да им причини нещастия…