Нова формула за изчисляване на пенсиите при жените е възможно да ги вкара в капан

Новата формула за намаление на основната пенсия при получаване на втора вече ще включва и осигурителната вноска от 12%, която държавата плащаше за всеки между 2009 и 2015 г. Това пише в промени на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са публикувани за обществено обсъждане.

В наредбата новата формула за намаление, приета с бюджета за 2021 г., вече е детайлно разписана.

Тя ще отчита и годините стаж без осигуряване в частен фонд.

Така вместо с 20 основната пенсия ще се намалява с 9%, обеща в края на миналата година социалната министърка Деница Сачева. Детайлно това обаче ще се разпише в друг документ – Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент.

“При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж”, пише в промените на наредбата.

Те ще влязат в сила от 1 септември, като първите с право на втора пенсия ще бъдат около 17 хил. жени, които ще навършат 61 г. и 8 месеца. Новата формула засяга около 2 314 200 души, родени след 31 декември 1959 г.

Около 168 хил.ще имат втора пенсия между 2021 и 2024 г.,пише в оценката на въздействието. Тук влизат и първите мъже, които ще се пенсионират от август 2024 г.

До 30 юни тази година хората, изпуснали 5-годишния срок, ще могат да прехвърлят към Националния осигурителен институт партидите си от частните фондове, като се дава и обратната възможност. Става дума за жени, родени между 1960 и 1964 г. Ако те изберат да останат в частните пенсионни фондове, имат три варианта. Първият е еднократно плащане за малките партиди под 900 лв. Разсрочено плащане на втората пенсия е вторият продукт, когато парите в партидата не стигат за пожизнена пенсия, но надвишават три пъти размера на минималната. През тази година месечното плащане трябва да е между 45 и 300 лв. Има и три вида пожизнени пенсии, от които да избират осигурените. Те обаче ще получат намалена пенсия от държавата. Това е причината експертите да съветват внимателно да се прецени как ще се местят пенсиите, за да не се получи ефектът “две е по-малко от една”. Частните пенсионни фондове вече предлагат ПИК, с които хората ще могат да видят по всяко време колко са натрупаните им пари и да пресметнат колко ще е втората им пенсия.

За хората, които се очаква да получават минимална пенсия от НОИ,е по-изгодно да оставят парите си в частните фондове.

Причината е, че минималната пенсия е с гарантиран размер и тя не може да се намали. Така те ще могат да получат и парите си от партидите си.

Сметките на пенсионните дружества показаха, че около 40% от първите жени с право на частна пенсия имат под 3000 лв. Причината е, че те имат по-малко вноски, което означава, че няма да имат и достатъчно стаж да се пенсионират по нормалния ред. Така за тях също е по-добре, ако не преместят парите си в НОИ. Очаква се и хората, които са натрупали под 9000 лв. в индивидуалните си партиди, също да получат минимална пенсия за стаж и възраст.

Тези с партиди между 9000 и 13 000 лв. ще трябва добре да си направят сметката и да поискат пълна информация от НОИ и пенсионните дружества, защото при тях може да се получи две е по-малко от една, т. е. пожизнената пенсия от втория стълб може да не покрие намалението на основната с 9%.

Хората с таван на пенсиите също няма смисъл да се прехвърлят в НОИ. Защото според сегашните правила те не могат да получават повече от 1440 лв.

До 30 юни пък пенсиите на бивши военни и полицаи, възползвали се от ранното пенсиониране в последните 5 години, могат да бъдат преизчислени и да се вдигнат, като бъде намален коефициентът на редукция. Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, след като бъде подадено заявление. Пенсионираните униформени могат да прехвърлят парите си от частните фондове в осигурителния институт и така държавната им пенсия да не бъде намалявана въобще. Те вече имаха такъв срок до края на 2016 г.

НОИ изплаща около 145 хил. пенсии с намален индивидуален коефициент, защото хората се осигуряват в универсалните пенсионни фондове. Повечето от тях обаче вземат пенсии за инвалидност, които са срочни. Военните и полицаите, които са с намалена пенсия и могат да получат увеличение, са над 15 хил.

В наредбата се регламентира и служебното преизчисление на пенсиите, въведено заради пандемията. То засяга над 407 хил. работещи пенсионери. При него обаче ще се отчита само допълнителният осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. Тоест увеличението на пенсията би дошло единствено заради по-високия коефициент на стажа, придобит след излизане в пенсия. Доходите и внесените осигуровки обаче няма да се вземат предвид. Това служебно преизчисление ще се извършва от 1 април на всяка година с данните за придобития от лицата стаж след пенсионирането до края на предходната календарна година. Ако работещ пенсионер иска да бъде отчетен и доходът, върху който са правени осигуровки, ще трябва да подаде специално заявление за преизчисляване. Тогава увеличението не е гарантирано, а се получава само ако новите данни дават по-голям размер на пенсията. В противен случай тя не може да бъде намалена, а остава старата сума. През миналата година правилата доведоха до преизчисляването на около 260 хил. пенсии.

Лице, представило оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие са налични заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка да не се изискват отново оригиналните документи, пише още в доклада към промените социалната министърка. Така хората вече няма да разнасят документи по гишета, а и самото отпускане ще става по-бързо, защото ще се спести допълнителна кореспонденция по изискването им. Гарантират се и правата на пенсионерите в случаите, когато след първоначалното ползване на документите те са загубени или унищожени, пише още в доклада.