НОИ: Ето кога ще получите по-високите пенсии през октомври

НОИ съобщи кога ще се изплащат по-високите пенсии през октомври:

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври. Това съобщиха от НОИ, цитирани от vesti.bg. Разпорежданията ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт на 3 октомври, понеделник.

От 1 октомври влиза в сила новото преизчисляване, с което над 700 000 души могат да получат по-висока пенсия. Таванът от тази дата ще се покачи до 3400 лева, колкото в момента е и максималният осигурителен праг.

Преизчисляват се пенсиите, свързани с трудова дейност:

пенсии за осигурителен стаж и възраст,
пенсии за инвалидност поради общо заболяване,
пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест,
пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии.
пенсиите, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен индивидуален коефициент;
пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително.
Това се посочва в информация за механизма за преизчисляване.

НОИ: Над половин млрд. лв. повече разходи за пенсии през 2022 г. сравнено с 2021 г.

На преизчисляване от 1 октомври т.г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).